• دوربین دید در شب سقفی    IR DOM CAMERA STC-DI590EF سون تک

  •  وضوح تصویر 540TVL

  • CCD SONY SUPER HAD II

  • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم

  • دارای تکنولوژی 2DNR و D-WDR

  • Day &Night min.llluminace 0.002 Lux

  • HLC Light Compensation

  • OSD MENU

  • Lighting proof

   

 •  

  • دوربین سقفی  DOM CAMERA STC-D820WDRسون تک

  •  وضوح تصویر 540 TVL

  • 1/3 SONY CCD

  • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم

  • دارای تکنولوژی 2DNR و D-WDR

  • Day &Night min.llluminace 0.001 Lux

  • HLC Light Compensation

  • OSD MENU

  • Lighting proof

   

  • دوربین سقفی دید در شب   IR Dom CAMERA STC-DI941EF.سون تک

  •  وضوح تصویر 700 TVL

  •  1/3 Sony Super HADII و SAMSUNG WINNER5 DSP

  • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم

  • دارای تکنولوژی 2DNR و D-WDR

  • Day &Night min.llluminace 0.001 Lux

  • HLC Light Compensation

  • OSD MENU

  • Lighting proof

   

   

 •