• دوربین دید در شب  IR CAMERA STC-BI430Mسون تک

  •  وضوح تصویر 480TVL

  • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم

  • دارای تکنولوژی 2DNR

  • Ip 67

  • 3-6mm 15-20 m IR Distance  3.6 mm 20-30

  • Lighting proof

   

  • دوربین دید در شب  IR CAMERA STC-BI630 NXP سون تک

  •  وضوح تصویر 600 TVL

  • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم

  • دارای تکنولوژی 2DNR

  • Ip 67

  • 3-6mm 15-20 m IR Distance  6mm 20-30

  • OSD Menu with Cable

  • Lighting proof

   

 •  

  • دوربین دید در شب  IR CAMERA STC-BI985EF سون تک

  •  وضوح تصویر 700 TVL

  • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم

  • دارای تکنولوژی 2DNR

  • Ip 67

  • 80 تا 100 متر برد دید در شب

  • لنز متغیر 5-50 میلیمتر

  • OSD Menu

  • Lighting proof

   

 •  

   

 •  

   

 •